Iedere organisatie wil tevreden, gelukkige en gezonde werknemers hebben. Echter zullen er altijd omstandigheden zijn binnen het bedrijf waarbij werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet goed kunnen uitvoeren. Werknemers en werkgevers zijn allebei verantwoordelijk voor veilig en gezond werken. Deze verantwoordelijkheden worden toegelicht en uitgewerkt in de Arbowet. Iedere organisatie in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. En daarom schakelen ze een arbodienst in. Wat zijn de basistaken van de arbodienst?

 

Een gezonde en veilige werkplek creëren

De werkgever moet zich aan de regels houden van de Arbowet. Een van de regels is dat de werkgever een gezonde en veilige werkplek dient te creëren voor hun werknemers. Om te weten wat je daarvoor precies allemaal moet regelen kun je de arbodienst inschakelen. Zij zijn er namelijk voor advies. Denk aan zaken zoals de hoogte van bureaustoelen en verschillende veiligheidsvoorschriften.

 

Het beleid opstellen en het beperken en toetsen van risico’s

De regel geldt: voorkomen is beter dan genezen. Wat een arbodienst doet is de risico’s van het werk voor werknemers in beeld te brengen. Dit is de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Je kunt dit zelf doen of laten uitbesteden. Of je kunt het samen met een arbeidsdeskundige doen. Bij de uitvoering van een RI&E kun je dit laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst.

 

Preventie

Een arbodienst helpt een werkgever bij het voorkomen van verzuim. Dit doen ze door preventieve gesprekken te voeren met leidinggevenden, werknemers en HRM. Ook hebben werknemers recht op Preventief medisch onderzoek. Een arbodienst kan helpen met de uitvoering. Veel arbodiensten bieden ook met behulp van een providerboog toegang tot verschillende specialistische  en preventieve interventies. Denk aan workshop, training, loopbaanadvies- en begeleiding, coaching, psychische begeleiding en werkplekonderzoek.

 

Begeleiden bij verzuim

De arbodienst geeft onafhankelijke adviezen aan de werkgever en medewerkers op het gebied van gezondheid en verzuim. De werkgever heeft de verplichting om zich te laten bijstaan door een arbo arts. Zo mag een leidinggevende een arbo arts inschakelen wanneer een werknemer ziek is. Het belangrijkste bij verzuimbegeleiding is de Wet verbetering poortwachter. Een arbo arts mag de taken onder voorwaarden delegeren.