NEN 3140 is een Nederlandse norm die richtlijnen geeft over het veilig gebruik van elektriciteit in een industriële en commerciële omgeving. De norm is zowel van toepassing op nieuwe installaties als op bestaande installaties die gerenoveerd of aangepast worden. Het doel van deze NEN 3140 cursus is om informatie, instructie en training te geven over het veilig gebruik van elektrische energie in de industrie en commerciële werkplekken. Deze cursus behandelt onderwerpen zoals het ontwerp van elektrische installaties, veiligheidssystemen, werken met elektriciteit, bescherming tegen elektrische schokken en testen.

 

Inzicht in elektrische veiligheidsvereisten

Het is essentieel dat het personeel de eisen voor elektrische veiligheid uit NEN 3140 begrijpt. Dit houdt ook in dat men moet begrijpen hoe de verschillende apparaten samenwerken om een veilige werkomgeving te creëren. Het personeel moet kennis hebben van de plaatselijke voorschriften met betrekking tot elektrische veiligheid en van alle relevante nationale of internationale normen. Begrip van de principes van de juiste selectie en installatie van apparatuur is essentieel voor een veilige werking. Bovendien moet het personeel zich bewust zijn van alle gevaren die gepaard gaan met het gebruik van elektriciteit op de werkplek, zoals het gevaar van elektrische schokken, boogflitsen, brandgevaar en explosiegevaar.

 

Elektrische installaties installeren volgens de NEN 3140 norm

De installatie van elektrische systemen volgens NEN 3140-normen vereist zorgvuldige planning en uitvoering door bekwame technici. Alle componenten moeten correct en veilig worden geïnstalleerd volgens de eisen van de norm. Er moet ook zorgvuldig worden nagedacht over de keuze van componenten zoals stroomonderbrekers, leidingen, bedradingsarmaturen, schakelaars en andere apparatuur die nodig is voor een veilige werking. Alle componenten moeten worden getest voordat ze in gebruik worden genomen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan alle veiligheidscriteria die zijn vastgelegd in de NEN 3140 voorschriften.

 

Systemen testen volgens NEN 3140 normen

Het testen van systemen volgens de NEN 3140 normen omvat zowel visuele inspectie van onderdelen als uitgebreide testen om hun prestaties onder bepaalde omstandigheden te controleren. De testprocedures omvatten diëlektrische testen die de isolatieweerstand tussen geleiders meten, continuïteitstesten die controleren of alle verbindingen goed zijn aangesloten, functionele testen die de werking van het systeem evalueren, testen van het beveiligingssysteem die de operationele veiligheid meten, aardfoutstroomtesten die aardfoutstroomniveaus meten en kortsluittesten die het vermogen van circuits of apparaten meten om kortsluiting te weerstaan zonder schade. Afhankelijk van specifieke systeemvereisten, zoals speciale belastingswaarden of gevaarlijke locaties die extra beveiligingsmaatregelen vereisen, moeten er mogelijk nog meer tests worden uitgevoerd.

 

Werknemers trainen in veilige werkpraktijken

Om ervoor te zorgen dat werknemers die met elektriciteit werken in industriële of commerciële omgevingen veilig blijven werken, is het belangrijk dat ze de juiste training krijgen over hoe ze apparatuur veilig moeten gebruiken volgens de NEN 3140-normen. De training moet onderwerpen behandelen als elektrische basistheorie inclusief de wet van Ohm; begrip van spanningsval over resistieve belastingen; begrip van stroomstroming door inductieve belastingen; juiste dimensionering van kabels op basis van toepassingsbehoeften; richtlijnen voor zekeringen; algemene oorzaken van storingen binnen een elektrisch systeem; juiste lockout/tagout-procedures bij het werken aan onder spanning staande circuits, enzovoort. Tijdens de training moet ook veel aandacht worden besteed aan het identificeren van potentiële gevaren die gepaard gaan met het werken in de buurt van onder spanning staande draden of kabels en welke stappen kunnen worden genomen om veilig en effectief met dit soort situaties om te gaan.

 

Door deze richtlijnen van NEN 3140 op te volgen, kan het personeel er zeker van zijn dat het werkt in een veilige omgeving zonder gevaren door onjuiste installatie of onveilig gebruik van gevaarlijke spanningen van meer dan 600 volt AC/DC. Door tijd te investeren in adequate training kan het personeel zichzelf verder beschermen tegen alle potentiële risico’s die gepaard gaan met het gebruik van elektriciteit in industriële en commerciële omgevingen, terwijl ze productief kunnen blijven werken binnen een kader dat voldoet aan de voorschriften en dat wereldwijd wordt erkend door professionals uit de sector